Find en elsker Fredensborg

Cafeen har til formål at skabe rum og samvær med demensramte og/eller deres familier, samt frivillige og andre interesserede.

Indholdet er: Sang, kaffe/te og kage, samt en oplevelse. Pårørende til demensramte ser til, mens deres ægtefælle, mor eller far går i forfald. Vera Hansens mand fik konstateret Alzheimers sygdom for 20 år siden, og Vera kæmper dagligt med at håndtere sorgen og fortsat elske sin mand, for hvem hun er fremmed.

november Hvordan sikrer man sig, at fremtiden bliver som man gerne vil have den, når man som dement langsomt mister sin stemme?

Det gør man ved at stille krav til livet, skrive sine ønsker ned og tale med andre om det.

Rita fortæller om et meget tungt demensforløb, og om kærligheden som bevares på trods af sygdommen.

Anders Skov har sammen med sine to søstre meldt sig som indsamler ved Alzheimer-foreningens landsindsamling.

Ghita opfordrer til, at vi bryder tavsheden om demens.

Alzheimerforeningen tilbyder en række forskellige aktiviteter for mennesker med demens og for pårørende. Alzheimerforeningen udvikler desuden projekter, som har til formål at forbedre livet med demens.

Nyt lovforslag skal sikre bedre behandling og mere retssikkerhed for mennesker, der på grund af fremskreden demenssygdom er varigt inhabile, og som modsætter sig behandling.

Fra uge 17 dækker foreninger, frivillige, kommuner, skoler, virksomheder og private op i kampen mod ensomhed. Gode venner er værdifulde for alle – men venskaber får en særlig betydning, når man får en demenssygdom. Hanne Mette Ochsner Ridder, professor i musikterapi ved Aalborg Universitet vil give et indblik i musikkens betydning, når man har demens inde på livet.

For Ulla har det netværk, hun har opbygget i Odsherred igennem de sidste 30 år, været af uvurderlig betydning, efter hun blev syg. Derudover vil Gunver Folmand fra Alzheimerforeningen Nordjylland fortælle om det at være demensven.

Leave a Reply